Bestuur

Sportvereniging de Lange Afstand Tippelaars

Ingeschreven bij K.v.K. Amsterdam onder nummer 40532690
Opgericht 27 december 1937
Aangesloten bij KWBN en AtletiekUnie

IBAN: NL73 INGB 0000 149 832, t.n.v. penningmeester SV de LAT, Bussum

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

André Loos
Wijngaard 185
8212 CK  Lelystad
0320-242868

Penningmeester

Gerard van Blaricum
Meidoornstraat 5
1402 CM  Bussum
035-6913019

Secretaris

Herwin Weststrate
Backenhagenlaan 3
7557 KA  Hengelo
06-22952096

Wedstrijdsecretaris

Remco de Bruin
Jane Addamslaan 93
1187 DA  Amstelveen
020-6147761

Bestuurslid

Marcel Dekker
Pimpelmees 14
1423 PA  Uithoorn
0297-531320

Bestuurslid en redactieraad

Frank van der Gulik
Irenelaan 4
1735 GN  't Veld
0226-420611